ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Δεκεμβρίου 30, 2017

Κυριακή Προ Των Φώτων: Αρχή Ευαγγελίου Ιησού Χριστού


 "Αρχή Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού του Θεού"

Με τα λόγια αυτά τα θεόπνευστα, ξεκινά η περικοπή της Κυριακής πρό των Φώτων. Η ερμηνεία της φράσης αυτής είναι η εξής: αρχή των γεγονότων πού αφορούν τα χαρμόσυνα νέα της σωτηρίας πού έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήταν το προδρομικό κήρυγμα του Βαπτιστή Ιωάννη.

Η λέξη "αρχή" , αγαπητοί χριστιανοί, είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη, το Βιβλίο της Γενέσεως, το οποίο, ξεκινά με ακριβώς τα ίδια λόγια: "Εν αρχή". Αλλά και ο θεολόγος Ιωάννης στο δ΄ ευαγγέλιο, ξεκινά με αυτήν την αποκαλυπτική φράση" Εν αρχή ην ο Λόγος". Ετσι οι ευαγγελιστές μνημονεύοντας την πρώτη εκείνη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου,την συνδέουν με τον λόγο " εν αρχή", με την αναδημιουργία-ανακαίνιση του κόσμου και την ανάπλαση του ανθρώπου , πού φέρνει ο Ιησούς Χριστός, διά της σαρκώσεως και της σωτηρίας.Παράλληλα, το ευαγγέλιο λαμβάνει αξιώσεις θεοπνεύστου κειμένου και προβάλλεται ως ένα σώμα με την Παλαιά Διαθήκη, αφού και ο Δημιουργός είναι το ένα και το αυτό πρόσωπο με τον Εισηγητή της νέας εποχής Λόγο του Θεού, αλλά και οι φράσεις οι θεόπνευστες ομοίου περιεχομένου  και από την αυτή πηγή , το άγιο Πνεύμα.

Ευαγγέλιο είναι η καλή αγγελία, η χαρμόσυνη είδηση. Και ο ευαγγελιστής Μάρκος, καίτοι δεύτερος στον κανόνα της ΚΔ, είναι ο πρώτος πού εισάγει την λέξη ευαγγέλιο στην ανθρώπινη ιστορία. Χαρμόσυνη είδηση λοιπόν και καλή αγγελία είναι η αναδημιουργία και ανάπλαση πού υπονοείται και ο Ερχομός της βασιλείας του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πού φέρει τον βασιλικό τίτλο αμέσως: Υιός του Θεού.Και αρχικο γεγονός αυτού του ευαγγελίου είναι ένας άγιος άνθρωπος:Ο Ιωάννης πού βλέπει τα μέλλοντα και αναμένει πρώτος την ανακαίνιση.

Στην συνέχεια της περικοπής, ο Ιωάννης, συνδέει τον παλαιό με τον νέο κόσμο, όχι μόνο με το κήρυγμα, αλλά με την ίδια την μορφή και την πολιτεία του. Αφ' ενός η μορφή του έχει ρίζες στο παρελθόν και έχει προκαταγγελθεί από τον μέγα των προφητών Ησαΐα, αλλά και από τον Μωϋσή και τον Μαλαχία. Είναι ο αγγελιαφόρος πού προετοιμάζει την οδό του Κυρίου, η φωνή που κραυγάζει στην έρημο να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και να στρώσουν δρόμο ευθύ για τον ερχομό του Μεσσία. Αφ΄ετέρου η μορφή και η πολιτεία του έχουν τόνο εσχατολογικό: Είναι μορφή ασκητική, ντυμένος με καμηλότριχες και εγκρατής στην τροφή, ακτήμων και με μόνη έννοια και αποστολή το προδρομικό κήρυγμα και το βάπτισμα προετοιμασίας.Επίσης, διδάσκει λόγω και τρόπω την ταπείνωση και την συντριβή, αφού αποποιείται και το έργο του ταπεινότερου δούλου και λέγει πώς δεν είναι άξιος να λύσει τον ιμάντα των υποδημάτων Αυτού πού έρχεται. Αφού η βασιλεία του θεού έρχεται και είναι ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτοί πρέπει να απεκδυθούν τα περιττά, τις εξαρτήσεις, τις κακίες και να έχουν μονολόγιστη ελπίδα και προσδοκία τον ερχομό του Βασιλέα Θεού.Και ο Ιωάννης το επιβεβαιώνει αυτό με την ασκητική του , τις αρετές και τα παραστατικά λόγια της μεγάλης επίσκεψης,έναντι όλων.


Η προετοιμασία αυτή σφραγίζεται με έναν τυπικό καθαρμό, το βάπτισμα στον Ιορδάνη και με μία ουσιαστική μετάνοια: την ειλικρινή εξομολόγηση αμαρτιών.Και σε αυτό το βάπτισμα προστρέχει όλος ο λαός, διότι ο Σωτήρας είναι καθολικός και όλοι είναι σε αναμονή και προετοιμασία για την κλήση και σωτηρία.Είναι βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Σημείο εσχάτων. Κλήση για στροφή, μεταβολή στον Θεό και τον δημιουργό. Εσωτερική κάθαρση του νυμφώνος της ψυχής και προευτρεπισμός για να σκηνώσει εντός της ο Ερχόμενος Νυμφίος της!

Ο ευαγγελιστής Μάρκος στην συνέχεια παρουσιάζει τον Ιωάννη, να διακρίνει ο ίδιος το δικό του βάπτισμα μες στο νερό, από το βάπτισμα του Χριστού, πού θα είναι βάπτισμα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος.Ο Χριστός έρχεται να εγκαινιάσει έναν νέον Ισραήλ, ένα καινό σώμα, πού θα εμπνέεται , θα κινείται, θα ζωοποιείται και θα εμφορείται , από το άγιο Πνεύμα: την Εκκλησία! Όχι πλέον τύποι, γράμμα και σκιά, αλλά αυτός ο Παράκλητος θα φανερωθεί στους ανθρώπους. Και στο Σώμα αυτό του Χριστού, πού θα λέγεται Εκκλησία, στον κόσμο της μεταστροφής προς τον Θεό,της κάθαρσης και ανακαίνισης, πνοή και ζωή θα είναι το άγιο Πνεύμα! Είναι λοιπόν η εποχή των εσχάτων,πού ο προφήτης Ιωήλ και οι άλλοι προφήτες προανάγγειλαν στον παλαιό Ισραήλ και δι' αυτού σε όλο τον κόσμο. Η Εποχή πού οι άνθρωποι θα δούν τον Θεό ανάμεσα τους και μέσα τους.

Σε λίγες μέρες, θα εορτάσουμε τα Θεοφάνεια. Θεοφάνεια είναι η φανέρωση του όντος Τριαδικού Θεού στον κόσμο, διά του Υιού και Λόγου . Υπάρχει ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος της διαρκούς Θεοφανείας και όλα αυτά είναι η Εκκλησία. Η μετοχή μας στην Εκκλησία , στα μυστήρια της και στην εν Χριστώ ζωή, πού αυτή προβάλλει και δι΄αυτής προβάλλεται. Μπορούμε λοιπόν ως βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας και τέκνα φωτόμορφα αυτής, να έχουμε διαρκή φανέρωση και κοινωνία με τον Θεό εντός της. Ας γίνουν λοιπόν τα Θεοφάνεια, ως εορτή, ευκαιρία συνάντησης και αποκάλυψης του Θεού για τον καθένα μας, Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός των εορτών της Εκκλησίας. Γένοιτο.

ππκ3-1-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: