ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 14, 2015

Ιδού γαρ ήλθεν διά του Σταυρού, χαρά εν όλω τω κόσμω
Η δύναμη του Σταυρού και η θυσία του Εσταυρωμένου ας μένει πάντα με όλους τους αγαπητούς φίλους. 

Αντί ευχών θα ήθελα να επισημάνω κάτι στην αγάπη σας. Να έχουμε πάντα ψηλά τους δύο σταυρούς. Ειδικά τώρα τον καιρό των πειρασμών και τους εξευτελισμού κάθε ανθρωπίνου προσώπου όπου γης. 

Πρώτον να έχουμε ψηλα τον Σταυρό του Χριστού, ως καύχημα και κλέος και ζωντανό σύνθημα για δύναμη, πίστη και ομολογία. Ιησούν Εσταυρωμένον κηρύττουμε στον κόσμο του εξουσιασμού και της εύκολης ζωής και όλων αυτών των αλαζονικών συνθημάτων υπεροχής πάνω στον άνθρωπο. 

Δεύτερον να έχουμε ψηλά τον δικό μας σταυρό. Γιατι αυτός είναι η σκάλα πού πάει στον Θεό. Ούτε η άνεση, ούτε η φιλοσοφία, ούτε οι ωραίες πεποιθήσεις, ούτε τα καλά μας και περισπούδαστα έργα. Μόνο ο αγόγγυστος σταυρός μας.

 Δεν ξέρω αν είναι σωστό και πρέπον θρησκευτικά και πώς μπορεί να το δεί ο καθένας μας, αλλά αυτή η σταυρώσιμη και νηστήσιμη μέρα, μόνον Χαρά μου δίνει. 
Αναστάσιμη χαρά. 

Μας καλεί βέβαια η εκκλησία μας, κοντά στην αναστάσιμη χαρά για την λύτρωση, να νιώσουμε και δέος και περίσκεψη κατανυκτική για την θυσία και για ότι αντιπροσωπεύει η θέα του μαρτυρικού Ξύλου, αλλά η χαρά πλεονάζει. 

Όταν υψώνεται ο Σταυρός, πληρούμαι με πάσχα και αυτή η αίσθηση με γεμίζει όλη μέρα.Αυτά δεν ξέρω αν είναι καλό να λέγονται και μοιράζονται. Σας καταθέτω όμως ταπεινά την ευγνωμοσύνη μου για την θέα και την ύπαρξη αυτή του Ζωντανού οργάνου της σωτηρίας.

Χριστός Ανέστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: