ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Πέμπτη, Δεκεμβρίου 17, 2009

Να σας τα πώ καλύμνικα;


Αυτή είναι η ημέρα, 

όπου ήρθ’ o Λυτρωτής,

από Μαριάμ Μητέρα, 

εκ Παρθένου γεννηθείς. 

Άναρχος αρχήν λαμβάνει,

και σαρκούται ο Θεός, 

ο Άγέννητος γεννάται

εις την φάτνην ταπεινός. 

Άγγελοι το νέο λέγουν

εις ποιμένας και βοσκούς

ο αστήρ το θαύμα δείχνει

εις τους μάγους και σοφούς.


Και είς έτη πολλά!