ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Τρίτη, Δεκεμβρίου 29, 2009

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς Καλύμνου και ΤήλουΚάλαντα Πρωτοχρονιάς από την Κάλυμνο  και την Τήλο που ξεχωρίζουν για το παραδοσιακό και θεολογικό τους ύφος.


Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Καλύμνου

Ξημερώνει νέον έτος και Περιτομή Χριστού,

Βασιλείου του Μεγάλου, Ιεράρχου του Σοφού.

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ίνα σώσει τον Αδάμ,

ίνα σώσει και τον κόσμον από Δύση ως Βορράν.

Εις αυτό το Νέο Έτος, Βασιλείου εορτή,

ήρθα να σας χαιρετίσω με την πρέπουσα ευχή.

Εύχομαι λοιπόν να ζείτε πολλούς χρόνους κι ευτυχείς,

τον Βασίλειον τον Μέγαν να ‘χετε συνδρομητήν.

Όσους έχετε στα ξένα να δεχθείτε με καλό,

να σας δίνει ευτυχία το Θεό παρακαλώ.


Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Τήλου

Πάλιν ακούσατ’ άρχοντες,

πάλιν να σας ειπούμε,

ότι και αύριον εστί

ανάγκη να χαρούμε.

Και να πανηγυρίσουμε

Περιτομήν Κυρίου,

και εορτήν του μάκαρος

Μεγάλου Βασιλείου.

Κάνω λοιπόν αρχήν καλήν

επαίνους να συνθέσω,

τον Άγιον Βασίλειον

δια να επαινέσω.

Να σας ειπώ τα θαύματα

που έδειξεν ατός του,

με του Θεού την δύναμιν,

που ήταν βοηθός του.

Παρά Θεού ο θαυμαστός

ήταν πεφωτισμένος,

σπουδήν γραμμάτων άπειρον,

σοφίαν πλουτισμένος.

που ήτο διδαγμένος,

με κάθεν άλλην αρετήν

μικρός μαθητευμένος.

Της Καισαρείας γέννημα,

βλαστός Καππαδοκίας,

και ποιητής και λυτρωτής

της Θείας Λειτουργίας.

Είχεν και το αξίωμα

της Αρχιεροσύνης,

εχθρός των έργων των κακών,

φίλος της σωφροσύνης.

Άκρος εχθρός αιρετικών,

προστάτης ορθοδόξων,

διώκτης των Αγαρηνών,

ομού και κακοδόξων.

Αρχιερείς τον σέβονταν,

παπάδες τον τιμώσιν,

οι άρχοντες και ο λαός

σκύφτουν τον προσκυνώσι.

Τι να πολυλογώ λοιπόν

τα προτερήματά του,

όλοι κοινώς τα ξέρομε

τα κατορθώματά του.

Δίδομεν όμως είδησιν

εις όλη την οικίαν,

ν’ ακούσετε με προσοχή

και άλλην υμνωδίαν.

Αύριο είναι Περιτομή

κι υμνεί η Εκκλησία,

και προσκαλείστε άρχοντες,

γέροντες και παιδία.

Ας δράμωμ’ όλοι το λοιπόν

μ’ ευλάβειαν και τάξη,

τα φοβερά μυστήρια,

μέλλει να μας διδάξει.

Την σάρκα περιτέμνεται,

εκών ο Πλαστουργός μας,

ο Βασιλεύς των ουρανών,

Κύριος και Θεός μας.

Και ως αυτός ηθέλησεν

αυτόν να τελειώσει,

τον νόμον τον Μωσαϊκόν

πανσόφως να πληρώσει.

Ιδού οπού σας είπομεν,

μ’ όλην την προθυμίαν,

τον Άγιον Βασίλειον,

Περιτομήν την θείαν.

Και σας καλονυκτίζομεν,

πέσετε κοιμηθείτε,

ευχαριστήσατε κι ημάς

Βενέτικα φλωρία,

Ισπανικά και Γαλλικά,

ότ’ είν’ φιλαργυρία.

Ημείς ευχαριστούμεθα

εις την προαίρεσίν σας,

γνωρίζοντες την γνώμην σας,

ομού και θελησίν σας.


 

Πηγή:

Πνευματική πολιτεία
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: