ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Τρίτη, Μαρτίου 06, 2012

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ
Βάσει του προγράμματος που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολις, ο Μητροπολίτης Καλύμνου λειτούργησε στον ι. μητροπολιτικό ναό του Σωτήρος Χριστού και ετέλεσε την τελετή της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων και κήρυξε τον θείο λόγο.
"Αγαπητοί μου αδελφοί,
Κυριακή της Ορθοδοξίας, και η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, από περάτων έως περάτων της Οικουμένης, διατρανώνει με ύμνους και ωδές πνευματικές το μεγάλο γεγονός της Αναστήλωσης των Ιερών Εικόνων, αναφωνούσα: «Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η πίστις των Πατέρων, αύτη η πίστις των Ορθοδόξων, αύτη η πίστις την Οικουμένην εστήριξεν».
Η Ορθόδοξος Εκκλησία πολλούς διωγμούς και βασάνους υπέφερε από την πρώτη στιγμή της επί γης παρουσίας του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκαλύψεως, του Υιού και Λόγου του Θεού Πατρός. Σημείο αντιλεγόμενο έγινε ο των όλων Κύριος και η Αγία Αυτού Εικόνα, και διωγμούς φοβερούς υπέστη η Εκκλησία Του.
Θεομάχοι Αυτοκράτορες, Βασιλείς και άρχοντες του κόσμου τούτου: Άρειος ο ασεβής, Μακεδόνιος, Απολλινάριος, Νεστόριος, Ησύχιος, Ευτυχής και Διόσκουρος, Πέτρος, Σεβήρος, Πύρος και οι περί αυτών ομότροποι κενά μελέτησαν κατά του Κυρίου και της Αγίας Αυτού Μορφής.
Λύκοι βαρείς με ένδυμα προβάτου προσπάθησαν να αντιτάξουν το ψεύδος με την αλήθεια, το σκοτάδι με το Φώς το Αληθινό, την αγνωσία με την Θεογνωσία.
Οι διώκτες και αιρετικοί δεν ήταν κοινοί άνθρωποι. Ήταν δυνατοί και σοφοί κατά κόσμον, θέλησαν με λόγια, πράξεις καί έργα να διαφθείρουν το καθαρό ύδωρ της ουρανόπεμπτης αλήθειας και να μεταβάλλουν την Θρησκεία της αγάπης και της απολύτρωσης σε ένα απλό, άγονο και ασταθές φιλοσοφικό σύστημα.
Αυτοί οι ασεβείς και θεομάχοι λύκοι μη θέλοντας να εννοήσουν ότι «επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη», δια την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, ο προ των αιώνων γεννηθείς και εκ Παρθένου σαρκωθείς, ο Κύριος της Δόξης, έσχισαν με λόγια, έργα και πράξεις τον χρυσοΰφαντο χιτώνα Αυτού.
 
Όμως, ζεί Κύριος, ζεί και ο λαός αυτού. Τον χρυσοΰφαντο χιτώνα του Χριστού, τον οποίο βιαίως έσχισαν οι ασεβείς και θεομάχοι αιρετικοί, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες, επόμενοι των θεοκηρύκων Αποστόλων, αφού τον εξύφαναν με την σοφία τους, την πίστη τους και τον σεβασμό τους, τον παρέδωκαν στην Εκκλησία αρραγή και αλώβητο να τον διαφυλάξει, ως κόρη οφθαλμού.
Και η Εκκλησία, η αμώμητος νύμφη του Χριστού, έχουσα ζωγραφισμένη εν εικονίσμασι την Αγία Μορφή Του χαίρεται, αγάλλεται, σκιρτά και ψάλλει σήμερα μετά των τέκνων της επινίκιο ωδή: «την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν Αγαθέ, αιτούμενοι συγχώρησιν των πταισμάτων ημών Χριστέ ο Θεός».
 
Η Εκκλησία του Χριστού χωρίς όπλα και δυνάμεις υλικές νίκησε όλους τους εχθρούς της αλήθειας και διαδόθηκε παντού και το κυριότερο συνέτριψε την ειδωλολατρεία και έφερε στον κόσμο την αγάπη, την ειρήνη, την καταλλαγή, την ισότητα, την αδελφοσύνη.
Δυστυχώς, παρά του ότι η Εκκλησία του Χριστού, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, ζει και κινείται δια μέσου των αιώνων, εν Αγίω Πνεύματι, και φωτίζει και αγιάζει και ζωογονεί ολόκληρο τον κόσμο, όμως, και σήμερα υπάρχουν υπεράνω αυτής μαύρα σύννεφα, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν το αιώνιο και αΐδιο φώς Της.
Ας μαίνεται όσο θέλει η κακοδοξία, ας ταράσσεται όσο θέλει το ψεύδος και ας κοσμείται με πολύ σοφιστεία ο πεπολιτισμένος άνθρωπος του εικοστού πρώτου αιώνα.
Η Χριστιανική αλήθεια, την οποία έχει περιχαρακώσει η Ορθόδοξος Εκκλησία στα δώδεκα άρθρα του Σύμβολου της Πίστεως χάρις στην διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, θα μένει πάντοτε στο αυτό ύψος φωτοβολούσα και λάμπουσα, μηδέποτε σβησμένη, μηδέποτε ταπεινωμένη.
«Πολυσχιδές και ποικίλον το ψεύδος, απλή δε της αληθείας η χάρις», λέγει σοφώς ο σοφός ιερός Θεοδώρητος.
Είναι γεγονός ότι η Χριστιανική Θρησκεία και μάλιστα η Ορθοδοξία έχει συνδεθεί αδιαρρήκτως και έχει συνταυτιστεί με το ένδοξο και πολυπαθές έθνος μας και σε ημέρες δόξης και ευτυχίας και σε ημέρες αδοξίας και διωγμών.
Το Ελληνικό Έθνος πιστό στην Ορθόδοξο Εκκλησία του πάντοτε βάσταξε ψηλά με πίστη το ιερό λάβαρο της Ορθοδοξίας και το έκαμε σύμβολο ιερό, σημαία η οποία είναι βαμμένη με αίμα μαρτύρων και ηρώων, «των υπέρ πίστεως και Πατρίδος πεσόντων».
Μακάριο είναι αληθώς το έθνος μας, το εκλεκτό και άγιο, δια την αλήθεια της Ορθοδοξίας, την οποία διατήρησε και διαφύλαξε και διαφυλάττει εν μέσω ποικίλων διωγμών και κακώσεων. «Μακάριο το έθνος», λέγει και ο υψιπέτης ποιητής Δαβίδ, «ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού».
Αυτή είναι η Χριστιανική Θρησκεία και η Ορθοδοξία, της οποίας τον θρίαμβο και την νίκη εορτάζει σήμερα με ύμνους χαρμόσυνους η άμωμος νύμφη του Χριστού Εκκλησία, η μόνη πηγή σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.
Αδελφοί μου αγαπητοί,
Εκτός της Ορθοδόξου, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία του ανθρώπου. Δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο άνθρωπος αναγεννιέται πνευματικώς, τελειοποιείται και αγιάζεται με την χάρη και το έλεος του έν Τριάδι Θεού.
Αγαπητοί μου αδελφοί,
«Αύτη η πίστις των Αποστόλων, αύτη η πίστις των Πατέρων, αύτη η πίστις των Ορθοδόξων, αύτη η πίστις την Οικουμένην εστήριξε».
Και εμείς, σήμερα, κατά την λαμπρή και επιφανή ημέρα της Εκκλησίας μας, στηριζόμενοι στην πίστη των Πατέρων μας ας σπεύσουμε να προσκυνήσουμε την άχραντο εικόνα του Σωτήρος Χριστού, εξαιτούμενοι συγχώρηση παρ΄Αυτού, «παρ Ού πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον». ΑΜΗΝ".
Ο καλλίφωνος πρωτοψάλτης του ι.ναού κ.Σακ.Τρικοίλης με το καλύμνικο ύφος έψαλε το απολυτίκιο «την άρχαντον εικόνα σου..), ο δε λαμπαδάριος του ναού αριστερός ψάλτης Κ.Βογιατζής με το συμιακό ύφος ανέγνωσε τον Απόστολο.
 
Δια το λαμπρό και εόρτιο της ημέρας εορτασμό, τον οποίον καταγράφει ο κ.Σακ.Τρικοίλης, τ.Λυκειάρχης και δημοσιογράφος στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα «Η Αργώ της Καλύμνου», μας λέγει τα κάτωθι:
«Το εκκλησίασμα ήταν εντυπωσιακά μεγάλο και η τέλεση της Θ. Λειτουργίας είχε πανηγυρικό χαρακτήρα στο τελετουργικό μέρος αλλά στην τυπική τάξη, καθώς ο μητροπολίτης ακολούθησε τα πρότυπα του τυπικού των Ιεροσολύμων στην περιφορά των εικόνων.
Λόγω της μεγάλης αυτής ημέρας για την Ορθοδοξία, έδωσαν το παρών στο μητροπολιτικό ναό, όπως πράττουν κάθε χρόνο ανελλιπώς, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών (κανένας από τους πολιτικούς…), οι οποίοι μάλιστα συμμετείχαν στην περιφορά των εικόνων γύρω από την εκκλησία κρατώντας στα χέρια τους εικόνες».
Ο εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας εορτάσθηκε με λαμπρότητα και σε όλες τις ενορίες των νησιών της Μητροπόλεώς μας.

ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: