ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Κυριακή, Μαρτίου 18, 2012

...της εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος... 


Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος παράδεισος
τὸ ξύλον τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἐξανθῆσαν ἡμῖν αἰωνίου δόξης τὴν ἀπόλαυσιν, 
δι' οὗ τῶν δαιμόνων ἀποδιώκονται φάλαγγες 
καὶ τῶν Ἀγγέλων συνευφραίνονται τάγματα, 
καὶ συστήματα τῶν πιστῶν ἑορτάζουσιν, 
ὅπλον ἀκαταγώνιστον κραταίωμα ἄρρηκτον 
τῶν Βασιλέων τὸ νῖκος τῶν Ἱερέων τὸ καύχημα, 
Χριστοῦ νῦν τὰ πάθη καὶ ἡμῖν δίδου προφθάσαι, 
καὶ τὴν Ἀνάστασιν. 

Χαίρε Σταυρέ πού φέρεις την ζωή,
ο ωραίος παραδείσιος κήπος της Εκκλησίας,
το δέντρο της αφθαρσίας πού άνθισε για μας
την απόλαυση της αιώνιας δόξας.
Χαίρε με σένα οι φάλαγγες των δαιμόνων
μακρυά αποδιώχνονται και με τους ανθρώπους
για σένα τα τάγματα των Αγγέλων αντάμα ευφραίνονται.
Και μαζεμένοι οι πιστοί εορτάζουνε .
Όπλο ασυναγώνιστο, και δύναμη άθραυστη
των βασιλιάδων η νίκη , των Ιερέων το καύχημα
δώσε μας τώρα με την χάρη σου να προφτάσουμε
τα Πάθη του Χριστού και την Ανάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: