ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Ιουλίου 29, 2017

Σχόλια στον χορτασμό των πεντακισχιλίων(Κυριακή ογδόη του Ματθαίου)

O πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων και δύο ιχθύων είναι ένα από τα θαύματα πού είναι προσφιλές στους μουσουλμάνους. Για τους δε ιουδαίους της εποχής του Χριστού, ήταν τόσο εξαίσιο πού ήθελαν να τον ανακηρύξουν εκείνη την ώρα βασιλιά.Και τον ακολουθούσε τον Χριστό πέντε χιλιάδες κόσμος! Τέτοια δύναμη και εξουσία είχε αυτή την στιγμή. Αυτός ο τριπλός πειρασμός πού του υπέβαλε κάποτε ο πονηρός στην έρημο, τον κυνηγούσε σε όλη την επί γης πορεία Του ! Αυτή όμως η πίστη και οπτική του κόσμου για έναν Χριστό, είναι κάτι πού ασπαζόμαστε οι περισσότεροι.Θέλουμε να μας εξασφαλίζει το ψωμί, να μας δίνει εξουσία, να μας αποδεικνύει την παντοδυναμία Του, να κυριεύουμε τον κόσμο και να τα έχουμε όλα εξασφαλισμένα κάνοντας χρήση του δικού Του προσώπου. Να πλάθουμε Χριστόν στα μέτρα μας.Ο Ιησούς όμως εκρύβη από αυτούς. Πάντοτε έφευγε και κρυβότανε. Από σεβασμό και ευσπλαχνία στα πλήθη πού δεν γνωρίζουν. Όταν το αυριανό ευαγγέλιο ξεκινά με την παράσταση του Ιησού να ορά τα πλήθη και να τα σπλαχνίζεται, ίσως αναφέρεται σε αυτή την αδυναμία κατανόησης από τους πολλούς της δικής Του αποστολής.Χαμένα πρόβατα, χωρίς ποιμένα ή μάλλον με ποιμένα την θέληση τους. Και τότε ο Κύριος τους αποκάλυψε την Ευχαριστία. Αυτό είναι το αληθινό σημείο ενότητας και δοξασμού και χορτασμού όλων τους. Ένα σημείο πού περνά μέσα από την πραγματική Του δόξα, τον Σταυρό και την Ανάσταση, πού είναι και η δόξα της Εκκλησίας Του.Όταν θα ξεπεράσουν κάθε ειδωλολατρία και φαντασία και Τον ιδούν καθώς Εκείνος εστί και καθώς Εκείνος βούλεται αποκαλυφθήναι.Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πώς στους αποστόλους βρίσκεται εκείνη την στιγμή μόνο ένα ελάχιστο από προμήθειες. Πέντε άρτοι και δύο ψάρια. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό, δεν χρειάζεται περισσότερα. Αυτοί πού είναι του Χριστού γλυκαίνονται και ηδύνονται με την δική Του παρουσία και αρκούνται στα επιούσια.Και μοιράζονται κατά το δικό Του παράδειγμα ,μικρά και μεγάλα με εκείνους πού αγαπάνε.

από σχόλια μας στο Fb

Δεν υπάρχουν σχόλια: