ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Δευτέρα, Απριλίου 13, 2009

Μεγάλη Τρίτη
Η ημέρα προβάλει την ανάγκη για φιλοπτωχεία και εγρήγορση. Με την παραβολή των δέκα παρθένων και της Τελικής Κρίσης, ο Νυμφίος Χριστός μας οδηγεί σε μία άλλη οπτική όσον αφορά την σχέση μας με τους ταπεινούς και φτωχούς της γης: είναι οι αεί εσταυρωμένοι, οι όμοιοι με τον ίδιο στους οποίους οφείλουμε αλληλεγγύη και αγάπη. Οι πράξεις αγάπης και τα έργα είναι που χρειάζονται και εξασφαλίζουν την είσοδο μας στον νυμφώνα, κρατούν τα λυχνάρια της ψυχής αναμμένα, πολλαπλασιάζουν τα τάλαντα που της δόθηκαν και κοσμούν το ένδυμα της, το κατάλληλο για τους βασιλικούς γάμους.

Εξάλλου η ημέρα της μεγάλης Τρίτης μας δίνει έντονα εσχατολογικά μηνύματα, τόσο μέσα από τα ευαγγέλια όσο και από τους ύμνους της.Το Πάσχα είναι το κατέξοχήν εσχατολογικό γεγονός,που από την νύχτα εκείνη της ανάστασης είναι παρόν στην Εκκλησία και δια του οποίου μεταβαίνουμε από θανάτου εις ζωήν και από γης προς ουρανόν. Εφιστάται η δέουσα προσοχή για να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για τέτοιο πανηγύρι ώστε να μην αποδειχθούμε ανάξιοι και "εκτός του νυμφώνος Χριστού".

Την ημέρα αυτής της πενθοχαρμόσυνης κατάνυξης επισφραγίζει η δέηση: "Εν τοις λαμπρότησι των αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος; Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώναν ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρύπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος".

Δεν υπάρχουν σχόλια: