ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Κυριακή, Απριλίου 19, 2009

Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός...


Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός,ουρανός τε 

και γή,και τα καταχθόνια εορταζέτω γούν

πάσα κτήσις, την Έγερσιν Χριστού,εν ή εστερέωται.


Δεν υπάρχουν σχόλια: