ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Κυριακή, Απριλίου 19, 2009

Ω Πάσχα λύτρον λύπης...Πάσχα το τερπνόν Πάσχα Κυρίου,Πάσχα

Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε Πάσχα,

εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα ω Πάσχα

λύτρον λύπης και γαρ εκ τάφου σήμερον ,

ώσπερ εκ παστού,εκλάμψας Χριστός,τα

γύναια χαράς έπλησε λέγων Κηρύξατε Αποστόλοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: