ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Δευτέρα, Μαρτίου 17, 2014

Ἀνενσαρκοδοκηταὶ καὶ ἑλληνοραγιάδικο devlet

Τοῦ Κώστα Ζουράρι
 
«Μιλῶ μ' ἕναν φανατισμὸ ποὺ δὲν εἶναι παρὰ σωφροσύνη στὸν κύβο»,1 ὅπως διδάσκει ὁ Ἐλύτης. Κι αὐτὴ ἡ φανατική μου σωφροσύνη, ἐδῶ, στὸ δεύτερο τμῆμα τοῦ κειμένου περὶ τὴν ἵδρυση μουσουλμανίδος θεολογίας μέσα στὴ Θεολογικὴ Θεσσαλονίκης (!), βεβαίως «θὰ πρέπει νὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν κυανὴ καὶ λευκὴ Μεγάλη του Γένους Σχολὴ καὶ ν' ἀντανακλᾶ ὅλο το φῶς πάνω στὴν πίσσα τῆς Εὐρώπης, ποὺ θάβουμε σήμερα», ὅπως, θεοπρόπος, ξαναδιδάσκει ὁ Ἐλύτης.2
Ὑπέδειξα ἤδη, ὅτι αὐτὸς ὁ μέγας κόσμος τῶν Μωαμεθανῶν εἶναι, ὡς βίωμα θρησκευτικό, κρατοθεοδοκηταὶ καὶ ἀνενσαρκοδοκηταί: τὸ Ἱερόν, γιὰ τὸ Κοράνιο, εἶναι ἕνα σύνολο ἐξαναγκαστικοῦ ποινολογίου, ἀδιαλλάκτου κολασμοῦ πρὸς πιστούς, ἀπίστους καὶ τὶς δυστυχεῖς γυναῖκες, τοὺς φυλομοφίλους καὶ ὅσα τέτοια κακόδοξα -κατὰ Κοράνιον- ὑποκείμενα στὴ μουσουλμανικὴ κρατο-θεὸ-θολοδόκησιν (πίστη). Εἶναι, δηλαδή, ἕνας κατὰ κόσμον καὶ ὑπὲρ τὸν κόσμον ἀνάποδος κρατο-σωφρονισμὸς ἔναντί τς ὀρθόδοξης περιχωρητικῆς, εὐρύχωρης ἀγάπης. Κι αὐτὴ ἡ ἀγάπη συνιστᾶ καὶ τὸν ὕψιστο ἀντικρατισμὸ τῆς καθ' ἠμᾶς ὀρθοδοξίας τοῦ «δίδαξον μὲ τὰ δικαιώματά Σου», πλησίον μου ξένε! Ναί! Τὰ δικαιώματά Σου, κι ὄχι τὰ δικαιώματά μου, τὰ βιαίως, αὐτοναρκισσικὰ τοῦ ἐγώ μου. Μουσουλμάνοι, χωρὶς τὴν ἐνσάρκωση τῆς ἀγάπης καὶ Ὀρθόδοξη ἑκουσία μου παραίτηση ἀπὸ....
τὸ κράτος τῆς βίας μου: δύο κόσμοι, «μὴ ἐτεροζυγοῦντες». Ἀνοίκειοι ἀμοιβαίως.
Κι αὐτό το «μὴ ἐτεροζυγοῦντες» ἀνάμεσα στοὺς ἀμνοὺς καὶ τοὺς κρατοῦντες τὸ Κράτος τῆς σπάθης στὸν σβέρκο τῆς γυναίκας, τοῦ κάθε μυσαροῦ φιλομοφύλου καὶ τοῦ κατὰ Κοράνιον ἀπίστου, αὐτὴν τὴν παρὰ φύσιν ἀγάπης χασμωδία, θέλει νὰ τὴν συνδιδάξει στὴν θεολογικὴ σχολὴ Θεσσαλονίκης τὸ Ὑμέτερον σαχλαμαριστᾶν τοῦ ὑπουργείου μὴ ἐθνικῆς παιδείας! Μαζὶ μὲ τὸν λύκο μὲ τὰ πρόβατα, ποῦ θὰ μάθουν στὸν ἄπιστο σβέρκο τοὺς ἐπάνω, πῶς ἡ σκορδαλιὰ χωρὶς σκόρδο, ἀλλὰ μὲ μπόλικο μαχαίρι μέσα της, ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι σκορδαλιά! Γιατί ὅμως αὐτὰ τὰ ξύπνια, ποῦ μηχανεύονται ὑπουργοῦντες, οἱ ὑπνώττοντες ραγιάδες, εἰς βάρος τοῦ συνόλου Ἰλιαδορωμέηκου πολιτισμοῦ;

Διότι: «οἱ ἅλμη συνομιλοῦντες καὶ γλυκὺ ρῆμα νῦν ἐρευγόμενοι»
(Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς)
Γιατί, οἱ ὑπομείονες μνημονιακοί του μὴ ὑπουργείου τς μὴ παιδείας, θέλουν νὰ μᾶς ξαναγυρίσουν στὴν ἁλμύρα τῆς τρισβάρβαρης ἅλμης;
Ἐμᾶς, ποὺ μὲ τριάντα χιλιάδες νεομάρτυρες τῆς τουρκοκρατίας, τὰ καταφέραμε νὰ ὑπακούσουμε στὴν πειθὼ τοῦ «ἔθελξας ἠμᾶς εἰς ἀγάπην»3 γιὰ τὸν πλησίον ἐχθρό μας κι ὄχι στὸ κράτος τοῦ «σφάξε τὸν ἄπιστο, τὴν μοιχαλίδα καὶ τὸν γκαίουλα»;
Διότι, αὐτὸ διέταξαν στοὺς ἐδῶ καβάσηδές τους τῆς μή, ὅλοι οἱ τοκογλύφοι ἀπὸ «τὴν πίσσα τῆς Εὐρώπης» καὶ ἡ Νατοκεμαλικὴ ἀρβύλα, συνεπικροτοῦσα: ἡ θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης νὰ γίνει ἵδρυμα μουσουλμανικῶν σπουδῶν! Διότι τὸ εἶπε τὸ ΝΑΤΟ! Νάτο κι ἐμεῖς, ὡς «προκεχωρημένον φυλάκιον τοῦ ἐλευθέρου κόσμου», σκύβουμε τὸν σβέρκο καὶ τοῦ λέμε σφάξε μὲ σεϊχουλισλάμη μου, νὰ πιάσω πρωτογενὲς πλεόνασμα γραικυλισμοῦ καὶ ἐθελοδουλείας...
Γιατί; Ναὶ μέν, κατὰ τὴν ἡμερίδα, ὁ ἐπὶ τιμὴ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασ. Νικόπουλος κατέδειξε τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῶν ἀρχολιπάρων τοῦ μὴ ὑπουργείου τς μὴ παιδείας.
Ναὶ μέν, ὁ ὑπερφαὴς κῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν μεγάλων Μετεώρων, Προηγούμενος Ἀθανάσιος, κατερείπωσε τὸ σκέλεθρο τῶν ἀρβυλοπατημένων τοῦ δικομματισμοῦ... Καὶ ναὶ μὲν κι ἐμεῖς, οἱ ἐκεῖ πανεπιστημιακοί, δείξαμε τὴν ἐλεφαντίασιν τοῦ κεχηνότος μὴ ὑπουργείου τους, ἀλλὰ ξανά: γιατί τόση καὶ τέτοια ἡ μεμαλθακισμένη χειράντλησις, ἡ ἐκπορευομένη ἐκ τοῦ σεβαστοῦ ὑπουργείου τῆς Παιδείας τους;
Διότι, ὅπως διδάσκουν στὰ ἑντεκάχρονα παιδιά μας, ὅτι οἱ κλεφταρματολοὶ εἶναι παράνομοι, ἐπειδὴ κάνουν ἐπιθέσεις σὲ «κρατικοὺς ἀξιωματούχους», Τούρκους σφαγεῖς, ποὺ αὐτοὶ εἶναι νόμιμοι, ἀφοῦ εἶναι «κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι», ὅπως καὶ βλακεύουν, διδάσκοντας τὴν προστακτική των ρημάτων μὲ ὁδηγίες χρήσεως ἠλεκτρικῆς καφετιέρας (!) κι ὄχι μὲ τὸν μύθο τοῦ Αἰσώπου, ποὺ ὑπῆρχε πρίν, ἔτσι λοιπὸν καὶ μὲ τὴ διδασκαλία -ὡς Σχολῆς ἀκεραίας τοῦ Μωάμεθ, ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη θεολογικὴ σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης: γιὰ νὰ προχωρήσει ὁ «ἐκλεκτικιστικὸς» ἐκβλακισμὸς καὶ ἀφελληνισμὸς τῶν Ἑλλήνων... Διότι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι τὸ «προκεχωρημένον φυλάκιον» τοῦ ΝΑΤΟ γιὰ τοὺς πρώην Ἕλληνες, Ρωμηοὺς καὶ Γραικούς: Ἐγὼ Γραικὸς γεννήθηκα καὶ ΝΑΤΟ θὰ πεθάνω. Μὲ τὰ ἑλληνικά του ΣημιτοΣαμαρᾶ: «Ἐμεῖς, θὰ ἀποκαταστήσουμε (!!!) τὶς ἀδικίες!». Δηλαδή, ἔπεσαν κάπως οἱ ἀδικίες, λίγο κάτω, κι ἐμεῖς θὰ τὶς ξαναστήσουμε τὶς ἀδικίες, ὄρθιες! Πῶς λέει ὁ Δένδιας: Θὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν τάξη; Ἔτσι κι ὁ Σαμαράς: θὰ «ἀποκαταστήσει» - ξαναστήσει τὶς ἀδικίες! Ἐλύτη - Ἀνοίξη, τὸν ἀκοῦς; Πού τοῦ 'δωκες τ' ὄνομα; «Ἀρχὴ σοφίας, ὀνομάτων ἐπίσκεψις» ποὺ λένε...
Θέλουν Σχολὴ Ἰσλαμική; Στὴν ἄλλη μου μητρίδα, τὴ Γαλλία, σοβαρὴ χώρα - κάπως, οἱ σπουδὲς κοπῆς κρεάτων εἶναι τριετεῖς! Σὲ μιὰ τέτοια σχολή, δίπλα, πρέπει νὰ στηθοῦν, καὶ σ' ἐμᾶς ἐδῶ, αἳ Ἰσλαμικαὶ σπουδαί! Καὶ νὰ τὴν πληρώνουν ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ντουμπάι, πασίγνωστα σφακτήρια. Ἐμεῖς, δυστυχῶς, ἐπτωχεύσαμεν! Οὐ παρὰς παρὰ τῷ devlet...
______________________
1. 2. Oδ. Ἐλύτης: Ἐν Λευκῶ
3. Θεοτοκίον, Μεσονυκτικὸν τῶν Κυριακῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: