ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Κυριακή, Απριλίου 06, 2014

...συμπορευθώμεν Αυτώ και συσταυρωθώμεν...


1.Όπως αρχίσαμε το Τριώδιον, δηλαδή με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας για ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ , (βλ Κυριακές του Τελώνου και του Ασώτου),  έτσι ολοκληρώνουμε και σήμερα την περίοδο των Κυριακών των Αγίων Νηστειών, με παραίνεση για ταπείνωση και μετάνοια, λίγο πριν το τέλος πού σημαίνει πέρας αλλά και ολοκλήρωση , τελειότητα.

2. Και η μεν ΜΕΤΑΝΟΙΑ ζωγραφίζεται στο παράδειγμα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας , η οποία και αμαρτωλή υπήρξε και "επισυρόμενον μιαντήριον" και κατ'επάγγελμα και κατ'ασθένειαν πόρνη , αλλά με τον συγκλονισμό της μετάνοιας και τον βιασμό του σαρκικού θελήματος έγινε ισάγγελη και Οσία.

3. Η δε ταπείνωση μεγαλύνεται στην σημερινή ευαγγελική περικοπή: Ο Κύριος έκλινε ουρανόν και έγινε ταπεινός άνθρωπος και μάλιστα έφτασε ως τον εξευτελισμό της αποδοκιμασίας, του σταυρού και του Τάφου. Επιπλέον, απέκλεισε κάθε διάθεση πρωτοκαθεδρίας και φιλοπρωτίας από τους γνήσιους μαθητές Του, προτρέποντας τους να γίνουν ταπεινοί και διάκονοι πάντων , ώστε να φανούν μείζονες και όχι το αντίστροφο. Και γαρ ο Υιός του Ανθρώπου ηλθε διακονήσαι και όχι διακονηθήναι και δούναι την ψυχήν Του λύτρον αντί πολλών.

4. Το ότι οι  ταπεινοί και διάκονοι μεγαλύνονται δεν είναι μια ωραία θεωρία αλλά ζωντανή πραγματικότητα. Υπόδειγμα ζωντανό ο άγιος Σάββας ο εν Καλύμνω και εορτάζων, πού υπήρξε ταπεινός και "άσημος" ιερομόναχος, πτωχότερος των πτωχών, αφανής, ακτήμων και προσφερόμενος εις πάντας. Και όμως εφάνη μέγας με την ταπείνωση ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ώστε να τιμάται από την οικουμενική ορθοδοξία και τους πανέλληνες και να κλίνουν γόνυ ενώπιον του λειψάνου του,  αρχιερείς και άρχοντες και πλήθος λαού.

5. Τα αποτελέσματα της υπερηφάνειας, της φιλαρχίας και του άκρατου εξουσιασμού φαίνονται στην παγκόσμια κρίση των δυναστών, οι οποίοιο ένας μετά τον άλλον παίζουν και χάνουν και οδηγούν στον όλεθρο πλήθος λαού. Εξάλλου, η ποιότητα των εξουσιαστών φαίνεται και στους αντιπάλους του, πού είναι φονείς και καταδυνάστες λαών και ψυχών. Η αξία του ανθρώπου δοκιμάζεται στον όλεθρο και την καταστροφή.

6. Πλησιάζει το Πάσχα. Πολλοί χριστιανοί θα προσέλθουν στα Ιερά Μυστήρια ψυχρά και εθιμοτυπικά. 'Ομως η μετάνοια και το ταπεινό πνεύμα θα τους καταστήσει άξιους της θείας Κοινωνίας και μάλιστα η εξομολόγηση και ο σύνδεσμος της ζωντανής αγάπης. Όσοι προσέλθουν απροετοίμαστοι "για το καλό του χρόνου" και μόνο, προσέρχονται με πνεύμα υπερηφάνιας και θα προξενήσουν εις εαυτούς κατάκρισιν.
7. Ο Χριστός μας καλεί να συσταυρωθούμε, να συμπάθουμε και να συνταφούμε με Αυτόν , για να συναναστηθούμε μαζί Του. Ας είναι αυτό το Πάσχα η ευκαιρία της ζωής μας για Ουσιαστική σχέση και συνανασταση με Αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: