ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Απριλίου 26, 2014

Το Πάσχα είναι Σάρκα αληθινή!
Λένε για το Πάσχα πώς είναι η Συμβολική Εορτή της Θυσίας και της Αγάπης και της Ταπείνωσης.

Μπορείς να πάρεις τέτοια βοηθητικά πνευματικά μηνύματα από το Πάσχα, αλλά δεν είναι θρησκειολογικός μύθος ή συμβολικό παραμύθι ενός πάσχοντος θεού.

Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο μακρυά είναι οι χριστιανοί από το πνεύμα του Χριστού, της πίστης τους.
Δεν υπάρχει τίποτα το συμβολικό ή ιδεατό στο πάσχα.

Είναι μια φρικτή πραγματική ιστορία πόνου, αίματος και εξιλαστήριας αγάπης. Σάρκας. Υλικού κόσμου πού μετουσιώνεται σε πνευματικό και αιώνιο.

Έχουμε έναν Θεό πού γίνεται Σάρκα. Και αυτή η Σάρκα παθαίνει, πληγώνεται, σταυρώνεται,δέχεται μύρα και νεκρικες περιποιήσεις,θάπτεται.
Ανασταίνεται και γίνεται αιώνια.

Ο Χριστός δίνει στους μαθητές Του Ψωμί και Κρασί. Το Σώμα και το Αίμα του δεν το δίνει διά λόγου ή συμβόλων, αλλά διά υλικών στοιχείων, πού τα πιάνουν, τα αισθάνονται, τα τρώνε , τα γεύονται.
Ο Ιωάννης δεν αγκαλιάζει ένα σύννεφο, αλλά πέφτει στο στήθος του Ιησού, όπως θα έπεφτε στην αγκαλιά του χωματένιου αδελφού του.
Ο Πέτρος αρνείται όχι ένα σύμβολο ή ένα είδωλο Θεού, αλλά τον Διδάσκαλο με τον οποίο έζησε και συνέφαγε.
Ο Θωμάς ψηλαφεί ίχνη από καρφιά και λόγχη σε Σώμα πραγματικό. Αφθαρτοποιημένο αλλά π ρ α γ μ α τ ι κ ό.

Πάνω στον Σταυρό δεν πέθανε μια ιδέα ή ένα φάντασμα. Μαρτύρησε και πέθανε ένας ιστορικός συγκεκριμμένος Άνθρωπος. Ο Θεός πού έγινε Άνθρωπος.

Το Πάσχα δεν είναι σύμβολο. Είναι η ρεαλιστική ιστορία του Σταυρωμένου, Νεκρού και Αναστημένου Θεού.

Γι αυτό και η Σωτηρία είναι πράγμα και ιστορία και όχι σύμβολο ή ιδέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: