ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Κυριακή, Μαρτίου 08, 2020Οι άγιες Σύνοδοι και οι εν αυταίς άγιοι Πατέρες ομολογώντας και διατρανώνοντας την Πίστη στην Απεικόνιση και λατρευτική Προσκύνηση του Αχράντου Προσώπου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την τιμητική προσκύνηση των αγίων δούλων Αυτού, ανύψωσαν συν τοις άλλοις Αυτό το Ανθρώπινο Πρόσωπο, το οποίο προσέλαβε ο Θεός Λόγος του Θεού Πατρός,σε δυσθεώρητα θεϊκά ύψη, την δε βδελυρή και μυσαρή κατά τους Μανιχαίους ύλη σε ευλογία και αγιασμό μετέχουσα και ευλογία και αγιασμό δι'αυτής ενεργούσα την Χάρη του Θεού!
Στους δε ορθοδόξους Χριστιανούς και σε όσους σέβονται και προσκυνούν την του Κυρίου Εικόνα και δι'αυτής τιμώντας το ανεκτίμητο και μοναδικό θεοχαρίτωτο ανθρώπινο Πρόσωπο αξίζει ο έπαινος και η τιμή της Ορθοδοξίας. Στους δε εξουθενώνοντας τον άνθρωπο, χλευάζοντας τα ιερά του, καταγάγοντας τον άνθρωπο δι ον Χριστός απέθανε σε ψηφίο και αριθμό, λοιδωρόντας τον για εν ενεργεία περιφερόμενο βδέλυγμα και στους πολεμούντας με σοφιστείες και ιουδαϊκές πλάνες την Πίστη των Χριστιανών Ορθοδόξων, στους διώκτες και εμπαίχτες η αιώνια καταδίκη και περιφρόνηση !
Ας σιγάσουν τα απύλωτα στόματα και οι βοθρώδεις καρδιές ας σταματήσουν να ξερνάνε τα δυσσεβή τους λύματα, πριν χωριστούν για πάντα από την χάρη του Θεού. Πυρ καταναλίσκον ο Θεός και ΦΟΒΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: