ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Παρασκευή, Απριλίου 07, 2017

Και σήμερα ΠΡΕΜΙΕΡΑ!
Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν, βοήσωμεν· Χαίροις πόλις Βηθανία, πατρὶς ἡ τοῦ Λαζάρου, χαίρετε Μάρθα καὶ Μαρία, αἱ τούτου ἀδελφαί, αὔριον Χριστός παραγίνεται, ζωῶσαι ῥήματι, τὸν τεθνεῶτα ἀδελφόν· οὗ φωνῆς ἀκούσας, ὁ πικρὸς καὶ ἀκόρεστος ᾍδης, φόβῳ τρομάξας, καὶ μέγα στενάξας, ἀπολύσει Λάζαρον, κειρίαις ἐσφιγμένον, οὗ τῷ θαύματι, δῆμος Ἑβραίων ἐκπλαγείς, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, αὐτῷ προσυπαντήσουσι, καὶ ὀφθήσονται εὐφημοῦντες παῖδες, ὃν φθονοῦσι πατέρες. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ.Και σήμερα ΠΡΕΜΙΕΡΑ αδελφοί! Τώρα είναι η μεγάλη επαγρύπνηση.

Η τεσσαρακοστή πού μόλις συμπληρώσαμε ήταν το πνευματικό ... ορντερβρ. 

Τώρα να δοθούμε στον Κύριο και τα Πάθη Του ολοκληρωτικά. 

Ας δεθούμε στο γαϊδουράκι της δοξασμένης του ταπείνωσης, μαζί με τον αναστημένο Λάζαρο, τους μαθητές, τους αποστόλους, τους τελώνες και αμαρτωλούς πού τον ακολουθούν και ας περπατήσουμε τον ματωμένο δρόμο μαζί Του ως τον Γολγοθά. 

Μαζί με τα παιδιά, με καρδιές παιδικές ας βοήσουμε το ωσαννά με τα ρούχα των αρετών και τους κλάδους των έργων. 
Μαζί με τον Ιωσήφ ας τηρήσουμε σωφροσύνη και ας μιμηθούμε την παρθενία και την φιλοπτωχεία των πέντε παρθένων. 
Με την γυναίκα της Βηθανίας, ας Τον μυρώσουμε με ύμνους και μετάνοια ευωδιαστή και ας αποκηρύξουμε το φαρισαϊκό μίσος και τον σκοτεινό εγωϊσμό του Ιούδα.
Ας μην Τον περιπαίξουμε και ας μην Τον σταυρώσουμε σαν τους ιουδαίους. 

Να μην τον κατακρίνουμε ως ο Πιλάτος. Να Τον τιμήσουμε και να Τον φιλοξενήσουμε ως ο Αριμαθαίος και μαζί με τον Νικόδημο ας κομίσουμε μύρα πολύτιμα τιςεξαγορεύσεις μας και έργα ευποιίας. 
Και ως φρόνιμοι δούλοι ας ακούσουμε το ΕΙΣΕΛΘΕ εις την χαράν του Κυρίου σου, σε ξενία δεσποτική και αθάνατη τράπεζα εν τη φωτοφόρω νυκτί της Εγέρσεως , της ανεσπέρου Ημέρας ούσης προαγγέλου.

Καλή συσταύρωση. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή συν-Ανάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: