ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Τετάρτη, Μαΐου 10, 2017

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Ο ίδιος και αυτός Διδάσκαλος πού είπε: "μη κρινετε ίνα μη κριθήτε", είπε σήμερα στο ευαγγέλιο:" μη κρίνετε κατ'οψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνετε". 


Η κατάκριση είναι δείγμα ψυχής αρρωστημένης, ενώ η δίκαια κρίση δείγμα νου ορθού και καθαρής καρδιάς.

Υπάρχει και ένα ανώτερο είδος κρίσης πού είναι κρίση σιωπηρή και επώδυνη και αυτοί πού την φέρουν είναι οι ίδιοι η κρίση του κόσμου. 

Είναι αυτοί πού βιώνουν με τέτοιο τρόπο τον Χριστό, ώστε να είναι αφόρητοι για όλους όσους ελέγχονται από την πολιτεία τους. Για εκείνους είχε πεί ο Μέγας Αντώνιος το "θα έρθει καιρός πού οι άνθρωποι θα νομίζουν πώς όποιος θέλει να ζεί κατα Θεόν μαίνεται, γιατί δεν θα είναι όμοιος τους".

Αυτοί πιστεύω είναι ισόχριστοι, διότι ο Χριστός πού ήρθε για έλεος και όχι για καταδίκη,ωστόσο μίλησε και αποκάλυψε: Εγώ ήρθα για να είμαι η κρίση του κόσμου, ώστε αυτοί πού δεν βλέπουν να δούν και αυτοί πού νομίζουν ότι βλέπουν να τυφλωθούν". 

Σημείο αντιλεγόμενο. Φως διχασμού. 

Αυτοί οι "μαινόμενοι" θα καθήσουν "επί θρόνων ίνα κρίνωσι τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: