ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 28, 2009

Κάθισμα της του Κυρίου Βαπτίσεως
Το κάθισμα αυτό με την ένδειξη "Κάθισμα της του Κυρίου Βαπτίσεως" βρήκα στο περιθώριο ενός Μηναίου του Ιανουαρίου. Το δημοσιεύω, αγνοώντας την πατρότητα,την παλαιότητα ή την τυχούσα θέση του στη λειτουργική πράξη και ζωή. Είναι τονισμένο στο "Δεύτε ίδωμεν πιστοί..." (κάθισμα του όρθρου των χριστουγέννων) και πάνυ ωραίον.


Δεύτε ίδωμεν πιστοί

που εβαπτίσθη ο Χριστός

ακολουθήσωμεν λοιπόν

τον Ιορδάνην ποταμόν

προς την φωνήν του βοώντος

εν τη ερήμω.

Και ίδωμεν εκεί τον Πλαστουργόν του Αδάμ

παλάμη δουλική χειροθετούμενον

δι'ευσπλαγχνίαν άφατον και τούτω

μεγαλοφώνως βοήσωμεν:

Ήλθες , εφάνης εν Ιορδάνη

αγιάσαι τα ύδατα.Δεν υπάρχουν σχόλια: