ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Πέμπτη, Ιουνίου 14, 2012

Πῶς θά προκόψει τό Ἔθνος.
"...Ὁπου βρεθοῦνε δέκα Ρωμιοί, φτειάνουν κοινότητα. Συνάζουν πρῶτα χρήματα γιά τήν ἐκκλησιά. Ἅμα τήν χτίσουνεφέρνουν παπᾶ.  Ἔπειτα καί τίς γυναῖκες τους. Ὕστερα, μέ τούς δίσκους τῆς ἐκκλησιᾶς, συνάζουν χρήματα καί φτειάνουνε σκολειό. Τέλος, φέρνουνε δάσκαλο για τά παιδιά τους, καί νάτην  ἡ κοινότητα......¨Ο Ἑλληνισμός εἶναι μιά οἰκογένεια ἀπό Ἐλληνικές κοινότητες...Τό ἔθνος μας ὁλάκερο πάλι μέ κοινότητες θά προκόψη.
 

                                                                                            Ἴων Δραγούμης

Ε
ἶναι ἄξιο παρατήρησης, πῶς στήν σκέψη τοῦ Ι.Δ, δομικό στοιχεῖο τῆς "κοινότητας" εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή ἡ Ἔνορία. Ἄς τό ἔχει αὐτό  κατά νοῦ κάθε καλοπροαίρετος, πού νοιάζεται γιά τό μέλλον τοῦ τόπου, καί μιλάει εὔκολα γιά "χωρισμό " Κράτους-'Εκκλησίας.
ποιος ἐνδιαφέρεται γιά τόν τόπο, πρέπει ν΄ ἀπαιτήσει ἀπό τήν διοικοῦσα Ἐκκλησία, καί ἀπό τούς μυαλωμένους πολιτικούς, τήν ἐνίσχυση τῆς Ἑνορίας. Μόνο στά πλαίσια τῆς Ἐνορίας (=ἐν ὀρίοις) θά διαφυλαχθεῖ ἡ Ἐλληνικότητα μας.  Τό δείχνει τό παρελθόν, καί ἡ σκέψη τοῦ Δραγούμη. Ἡ παιδεία στίς μέρες, κάτω ἀπό τήν πίεση τῶν ἐθνομηδενιστῶν, παίρνει ἕναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, πού ἀντίκειται πολλές φορές στήν παράδοση μας.
"κοινότητα-ἐνορία", εἶναι πλέον τό μοναδικό ἀνάχωμα τῆς κοινωνίας μας στήν πολυπολιτισμική νεοταξική λαίλαπα. Γι΄ αυτό καί ἡ Ἐκκλησία εἶναι μόνιμος στόχος τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Σημείωση:
Τό κείμενο ἀντλήθηκε ἀπό τό, "Τουρκοκρατία Οί Ἕλληνες στήν όθωμανική αὐτοκρατορία",
τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ, ἐκδ. Ἀκρίτας


διαδικτυακή πηγή  cummulus

Δεν υπάρχουν σχόλια: