ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Κυριακή, Ιανουαρίου 29, 2012

Oι Θεολόγοι,αι Βάσεις, οι Χρυσολόγοι...
Από την Ιερά Καλύβη Αγίων Πάντων Σκήτη αγ. Άννης
Κρατάω από τα εξαιρετικής ομορφιάς απόστιχα των αγίων Τριών Ιεραρχών, αυτό το υπέροχο λογοπαίγνιο και σπανίας θεολογικής και ποιητικής εμπνεύσεως στίχο του οσίου Νείλου Ξανθοπούλου: οἱ Θεολόγοι, αἱ Βάσεις, οἱ χρυσολόγοι.  

΄Εμμεση αναφορά στα ονόματα ή τα ιδιώματα των Τριών αγίων και συγχρόνως μια βεβαιότητα πώς και οι Τρείς μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά και δεν ξεχωρίζει ο ένας από τον άλλο σε ποιότητα ή σπουδαιότητα.


Βάσις ο Βασίλειος, αλλά και Βάσις ο Γρηγόριος και ο Ιωάννης.
Θεολόγος ο Γρηγόριος, θεολόγος και ο Βασίλειος, θεολόγος και ο Ιωάννης.
Χρυσολόγος ο Ιωάννης, αλλά και Χρυσολόγος ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος Χρυσολόγος!

Διηρημένοι τοις σώμασι και ηνωμένοι τοις πνεύμασι ή τω Πνεύματι.


Χαίροις Ἱεραρχῶν ἡ Τριάς, οὐρανοβάμονες ἐπίγειοι Ἄγγελοι, τοῦ κόσμου ἡ σωτηρία∙ ἡ τῶν ἀνθρώπων χαρά, καὶ τῆς οἰκουμένης οἱ διδάσκαλοι∙ τοῦ Λόγου οἱ πρόμαχοι∙ ἰατροὶ ἐπιστήμονες, τῶν νοσημάτων, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος∙ οἱ ἀείροοι, ποταμοὶ οἱ τοῦ Πνεύματος, λόγοις οἱ καταρδεύσαντες, τῆς γῆς ἄπαν πρόσωπον∙ οἱ Θεολόγοι, αἱ Βάσεις, οἱ χρυσολόγοι οἱ ἔνθεοι, Χριστὸν καταπέμψαι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν αἰτεῖτε, τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: