ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Απριλίου 11, 2015

Τί σήμερον; Σιγή πολλή!
Τήν σήμερον μυστικώς, ο μέγας Μωϋσής προδιετυπούτο λέγων. Καί ευλόγησεν ο Θεός, τήν ημέραν τήν εβδόμην, τούτο γάρ εστι τό ευλογημένον Σάββατον, αύτη εστίν η τής καταπαύσεως ημέρα, εν ή κατέπαυσεν από πάντων τών έργων αυτού, ο Μονογενής Υιός τού Θεού, διά τής κατά τόν θάνατον οικονομίας, τή σαρκί σαββατίσας, καί εις ό ήν, πάλιν επανελθών, διά τής Αναστάσεως, εδωρήσατο ημίν ζωήν τήν αιώνιον, ως μόνος αγαθός καί φιλάνθρωπος.

Τί σήμερον; Σιγή πολλή! Σιώπησαν πλέον οι όχλοι και οι άρχοντες των λαών, οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι φαρισαίοι και οι αργυραμοιβοί, η σπείρα και το συνέδριον, ρωμαίοι και σταυρωτήδες και ο άνομος λαός της απωλείας. Ο πλάνος νεκρός συκοφαντείται. Οι μαθητές διεσκορπίσθηκαν. Οι φίλοι κρύφτηκαν. Οι εχθροί λυτρώθηκαν. Η φύση ησύχασε και δεν αλλοιούται πλέον φόβω.
Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέρα την εβδόμην, τούτο γαρ εστί το ευλογημένον Σάββατον. Αυτή είναι η ημέρα πού αναπαύτηκε από όλα τα έργα της οικονομίας Του για τον άνθρωπο. Όχι πλέον σταυρός, καρφιά, εμπαιγμοί, συκοφαντίες, μάστιγες, καταδίκη, κραυγές, αλλά σκοτεινός τάφος και φρουρά και θάνατος.
Αυτή είναι η ημέρα της καταπαύσεως. Η ημέρα η εσχάτη του Κόσμου. Αυτή την ημέρα ο κόσμος κλείνει μια μεγάλη περίοδο.Ήδη κέκριται ο άρχων του κόσμου και εκβέβληται έξω.Έρχεται η μεγάλη νύχτα της σιωπής. Ο ήλιος έδυσε στα ζοφερά του Άδη βασίλεια και ταμεία. Και εγκυμονεί η μεγάλη και κλητή, η αγία, η ΜΙΑ ημέρα, η ανέσπερη η ογδόη.
Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία και στήτω μετά φόβου και τρόμου και μηδέν γήινον εν αυτή λογιζέσθω.Επλήρωσε την βουλή και τα έργα Του, ο μεγάλης βουλής Άγγελος. Φρίξε και αγάλλου η Εκκλησία τα μεγαλεία του Κυρίου σου! Κύριος των δυνάμεων, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Λιοντάρι βασιλικό εξ Ιούδα υπνώνει και αναστήσεται τριήμερος και των απογόνων Του ο αριθμός δεν θα αριθμηθεί.
Σήμερον ο θάνατος καταργείται και ο Άδης σκυλεύεται! Φως έλλαμψε στο σκοτάδι και στην κοιλάδα του θανατου ανέτειλε η ζωή. Αμπάρες σπάνε και πύλες χαλκές συντρίβονται και μνημεία ανοίγονται και τάφοι σκυλεύονται. Ήρθε η ανάσταση των πεσόντων,όπου τρόμος και φόβος και αιώνιος θρήνος και ο θάνατος δραπετεύει και δέσμιος διαπομπεύεται. Σήμερον οι δίκαιοι αγάλλονται και στους απ αιώνος νεκρούς κηρύττεται η σωτηρία. Ο Άδης έφριξε και αναγκάστηκε να εξεμέσει τους αιχμαλώτους. Είδε άνθρωπο στιγματισμένο με μώλωπες και Παντοδύναμο Θεό και ετρόμαξε.Ο σταυρός προπορεύεται και η αιώνια μαυρίλα διαλύεται και ο παράδεισος βρίσκει κατοίκους, ο δε Ληστης συγκατοίκους.
Αυτό το ευλογημένον Σάββατον , η ζωή μας ολόκληρη. Μια προσδοκία αναστάσιμη, μιας ανεκλάλητης χαράς προσμονή, μια σιωπή ετοιμασίας για ταξίδι και πέρασμα από θάλασσα που ανοίγεται στο αιωνιο, με πρωτοπόρο τον Εσταυρωμένο. Εζωσμένοι την ζωνη της πίστης και τους λύχνους απτόμενοι της ελπίδας.


Εύχομαι από καρδιάς καλή ανάσταση σε όλους τους αναγνώστες και φίλους του blog.
Χριστός Ανέστη , αγαπητοί μου φίλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: