ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Αυγούστου 03, 2013

Η μεταμόρφωση του Χριστού εν ολίγοις


Η εορτή της Μεταμόρφωσης έχει ένα δραματικό υπόβαθρο πού συνδέεται με το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός αποκαλύπτει στους τρεις αγαπημένους μαθητές Του, την δόξα Του, καθώς αυτοί ηδύναντο , σαράντα μέρες πριν από το Πάθος , ώστε όταν Τον δουν σταυρωμένο να μην δειλιάσουν , αλλά να παραμείνει πίστη τους σε Αυτόν ακλόνητη και να λάβουν μια πρόγευση της ανάστασης.

 Η επιλογή των τριών μαθητών στην Μεταμόρφωση δεν είναι τυχαία. Είναι μια ξεχωριστή ομάδα πού ακολουθεί τον Χριστό και στο σπίτι του Ιάειρου και στην προσευχή της Γεθσημανή και στο Πάθος εκ του μακρόθεν και ηγείται μάλλον της πρώτης εκκλησίας. Ο Πέτρος επιλέχτηκε για την τεράστια αγάπη του προς τον Χριστό,ο Ιωάννης επειδή αγαπήθηκε περισσότερο από τους άλλους από τον Χριστό, ο Ιάκωβος δικαιωματικά, επειδή είναι ο πρώτος από τους δώδεκα πού μαρτύρησε. Οι δύο τελευταίοι ονομάζονται και υιοί βροντής και ήταν οι θερμότεροι μαθητές Του μετά τον Πέτρο.

Στην Μεταμόρφωση παρουσιάζονται δύο μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωϋσής και ο Ηλίας και όχι τυχαία. Από τα Συναξάρια και τους Πατέρες πληροφορούμαστε τα εξής: Ο Μωϋσής εκπροσωπεί τον Νόμο και τον κόσμο των κεκοιμημένων, ο Ηλίας τους Προφήτες και τον κόσμο των ουρανίων, οι απόστολοι την επί γης Εκκλησία και τον κόσμο των επιγείων και των ζώντων.Όλοι αυτοί διακονούν και προσκυνούν τον Χριστό, πού είναι ανώτερος από τον Νόμο και τους Προφήτες, πού είναι Αυτός για τον οποίο μιλάνε αποκλειστικά Νόμος, Προφήτες και Ευαγγέλιο, πού είναι Αυτός πού είναι Κύριος της αρχαίας, της παροντικής και της μελλοντικής Ιστορίας, πού είναι Αυτός Τον οποίον προσκυνούν ουρανός, γη και καταχθόνια, η αρχή, η μέση και το τέλος, το Α και το Ω, ο Θεός και ο Άνθρωπος, ο Πρώτος και ο Έσχατος, ο μόνος άγιος, ο μόνος Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, εις δόξαν του Θεού Πατέρα.

 Η παρουσία του Μωϋσή και του Ηλία διεσκέδασαν κάθε αμφιβολία και μάταια ιουδαϊκή πίστη. Οι σύγχρονοι του Ιησού σκανδαλίζοταν για τον Χριστό και ήθελαν να Τον υποτάξουν στον Νόμο του Μωϋσή και την ανθρώπινη παραδοσιακή ερμηνεία Του. Εκείνος όμως στο Θαβώρ, δέχτηκε διακονία από τον Μωϋσή και δήλωσε περίτρανα πώς είναι ο Παλαιός και ο Καινός Νομοθέτης, ο Θεός της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Επίσης η παρουσία του Ηλία διεσκέδασε κάθε αφελή εντύπωση και πρόληψη θρησκευτική πώς ο Χριστός ήταν ο Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι κατά τις αντιλήψεις των θρησκευόμενων της εποχής του Χριστού. Εδώ φαίνεται πώς άλλος ο Χριστός και άλλος ο Ηλίας. Και μάλιστα ο Χριστός παρουσιάζεται ανώτερος του Ηλία. Ο Ηλίας φωτίζεται από την δόξα της Μεταμόρφωσης πού εκπέμπει ο Χριστός, έπρεπε να μεταστεί ο ίδιος για να γευτεί την δόξα. Ο Χριστός όμως αυτοαποθεώνεται, δείχνει και δηλώνει την αυτούσια δόξα Του πριν από τον θάνατο Του!
 
Η μεταμόρφωση είναι Θεοφάνεια. Ο Πατήρ ομολογεί, ο Υιός δοξάζεται, το Πνεύμα συμμαρτυρεί εντός της νεφέλης.Ο Πέτρος χαίρεται τόσο από την πρωτόγνωρη και μοναδική εμπειρία της παρουσίας του Θεού πού ζητά από τον Κύριο να μείνει μόνιμα σε αυτήν την κατάσταση, στήνοντας σκηνές για Εκείνον, για τον Μωϋσή και τον Ηλία. Η δόξα του Θεού αντανακλά και στους δυο Προφήτες και η επικοινωνία μαζί τους είναι επίσης ευχάριστη.Ο άνθρωπος μόνο εντός της Εκκλησίας συναντά τον Θεό, στο πρόσωπό των αγίων δοξάζεται ο Θεός και αυτό το εισπράττουν οι ευλογημένες ψυχές. Η Εκκλησία είναι η συνάντηση του Θεού με τον Άνθρωπο. Η εικόνα και το γεγονός του ιδίου του Χριστού!

Ενώ ο Ματθαίος και ο Μάρκος μας λένε πώς η Μεταμόρφωση έγινε έξι ημέρες μετά την ομολογία του Πέτρου πώς ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο ευαγγελιστής Λουκάς προσμετρά τις μέρες της ομολογίας και της μεταμόρφωσης και αναφέρεται στον αριθμό ΟΚΤΩ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η Μεταμόρφωση έχει εσχατολογική χροιά. Είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στην ογδόη ημέρα, στην βασιλεία του Θεού. Η μεταμόρφωση μας φανερώνει την εσχατολογική δόξα των αγίων, όπως λένε οι ύμνοι της. Και αυτή η δόξα είναι παρούσα μέσα στην Εκκλησία, στον εκκλησιαστικό άνθρωπο, η κτίση συνδοξάζεται από του νυν.Η μεταμόρφωση είναι η απάντηση σε κάθε στενή και αφελή ψυχή πού παραδέχεται το σώμα της ως τάφο και περιδιαβαίνει για να βρεί την ελευθερία στην αποδέσμευση της από την υλική της υπόσταση.Η μεταμόρφωση δοξάζει την χριστιανική πίστη για την δυαδική ολότητα του ανθρώπου!Αυτή δοξάζεται στον ησυχαστικό τρόπο στην ορθόδοξη παράδοση μας.

Μετά την Μεταμόρφωση ο Χριστός αποκαλύπτει στους μαθητές Του ποιός είναι ο Ίδιος και ποιός είναι ο Πρόδρομος.Επίσης τους προκαταγγέλει το Πάθος και την Ανάσταση, πού συνδέονται με αυτό πού μόλις εβίωσαν, την δόξα Του.Για ακόμα μια φορά φανερώνει την μεσσιανική του ιδιότητα. Έπειτα απελευθερώνει έναν δαιμονισμένο. Η μεταμόρφωση είναι μια σταθερή πραγματικότητα μέσα στον ιστορικό χωροχρόνο επειδή έτσι το θέλησε ο Θεός. Κάθε δαιμονισμός και σκότωση υποχωρεί στην παρουσία του Θεού. Η Εκκλησία είναι το ζωντανό Θαβώρ, το οποίο όποιος εγγίζει, θεραπεύεται και φωτίζεται. Η ενέργεια του Θεού τελείται μεταμορφωτικά στην αμαυρωμένη κτίση. Η μεταμόρφωση είναι το τέλος του κόσμου και η αρχή της βασιλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: