ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Τετάρτη, Μαρτίου 17, 2010

Ο Καλός Σαμαρείτης Χριστός


Η Ε΄ εβδομάδα των νηστειών έχει ως θεματολογικό υμνολογικό κέντρο, την παραβολή του καλού σαμαρείτη. Στους ύμνους του όρθρου και του εσπερινού των καθημερινών τονίζεται η πραγματικότητα του δράματος της ανθρώπινης ψυχής. Μιας ψυχής καταπληγωμένης και μισοπεθαμένης από την αμαρτία. Δαρμένης και ξεσκισμένης από τους λογισμούς και τα πάθη. Μιας ψυχής που απόλεσε το βασιλικό της ρούχο ,φεύγοντας από την Ιερουσαλήμ της ιερατικής χάρης και πηγαίνοντας στην Ιεριχώ της τρυφής και της αμαρτίας και τώρα κατάκειται στο δρόμο ενός επίγειου άδη.

Βλέπει δεξιά και αριστερά, "φωνάζει τον ιερέα", "προσκαλεί τον λευίτη", ζητά βοηθό και αναστηλωτή,ζητά γιατρό και φίλο και δεν βρίσκει ανταπόκριση. Ώσπου από τον δρόμο εκείνο της ζωής της περνά ο μεγάλος φίλος και ο αληθινός γιατρός, ο καλός αυτός αδελφός της , ο Χριστός. Τα γιατρικά Του είναι το "έλαιον" και ο "οίνος" δηλ. τα δύο μεγάλα μυστήρια του βαπτίσματος και της Κοινωνίας. Παίρνει στην αγκαλιά Του τον αμαρτωλό και τον βάζει στο όχημα Του δηλ την προσληφθείσα ανθρώπινη φύση Του και τον φροντίζει.Τον οδηγεί στο παν-δοχείο της Εκκλησίας και εγχειρίζει δυό τάλαντα: την Παλαιά και Καινή Διαθήκη στον παν-δοχέα ιερέα φροντίζοντας για την περίθαλψη του για της οποίας την αποτελεσματικότητα θα αποφανθεί όταν ξανάρθει στη γη.

Χαρακτηριστικό το τροπάριο :

Ως εξ Ιερουσαλήμ, σού τών θείων εντολών εξερχόμενος, καί πρός τά πάθη τής Ιεριχώ καταντήσας, τή δόξη τής ατιμίας, τών βιωτικών μελημάτων κατασυρείς, λησταίς περιέπεσον τών λογισμών, τής υιοθεσίας τή χάριτι, τόν χιτώνα υπ' αυτών εκδυθείς, καί ταίς πληγαίς, ως άπνους κατάκειμαι. Ιερεύς δέ παρών, καί τό πτώμα κατιδών, ου προσέσχε. Λευϊτης, καί αυτός βδελυξάμενος, αντιπαρήλθέ μοι. Σύ δέ Κύριε, o εκ Παρθένου αφράστως σαρκωθείς, τή εκχύσει τού σωτηρίου, καί εκουσίως εκ πλευράς σου, εκχυθέντος Αίματος καί ύδατος, ως έλαιον επιστάξας Χριστέ o Θεός, τάς ουλάς τών τραυμάτων μου, τή μοτώσει περίσφιγξον, καί πρός ουράνιον συγκαταρίθμησον χώρον, ως εύσπλαγχνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: