ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Πέμπτη, Ιανουαρίου 22, 2015

Περί εκλογών

Σε 2-3 μέρες έχουμε εκλογές. Χρέος του Χριστιανού και της Εκκλησίας είναι να προσεύχεται στον Θεό και Κύριο του σύμπαντος, ώστε οι εκλεγμένοι άρχοντες του λαού να διασφαλίζουν την ειρήνη στον κόσμο και το αγαθόν περί την Εκκλησίαν ή όπως λέει η ευχή του Μεγάλου Βασιλείου:

Μνήσθητι, Κύριε, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, οὓς ἐδικαίωσας βασιλεύειν ἐπὶ τῆς γῆς. Χάρισαι αὐτοῖς βαθεῖαν καὶ ἀναφαίρετον εἰρήνην, λάλησον εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν ἀγαθὰ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας σου καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, ἵνα ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν, ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.
 
Έτσι πρέπει να σκέφτεται ο χριστιανός ορθόδοξος και αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. 

Κατά θεολόγον Ιωάννην και κατά το αψευδές στόμα του Κυρίου πάσα εξουσία είναι δεδομένη άνωθεν και χωρίς το θέλημα του Θεού τίποτα δεν επιτρέπεται. 

Ας αφήσουμε λοιπόν τα συνθήματα, πού δεν ταιριάζουν στην χριστιανική ευγένεια και γενναιότητα και στο ορθόδοξο ταπεινό ήθος και ας προσευχηθούμε ώστε οι εκλεκτοί του λαού, όποιοι και να είναι αυτοί, να είναι ελεήμονες για την πατρίδα και ειρηνικοί προς την Εκκλησία του Θεού, ώστε με γαλήνη, μετάνοια και ειρήνη να βιώνουν οι άγιοι χριστιανοί επί της γης. Τίποτα λιγότερο ή περισσότερο.

Εκκλησία. Εδώ είμασταν, είμαστε και θα είμαστε, όποια και αν είναι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και πανταχού. Ως όρνις σκέπουσα τα νοσσία αυτής υπό τας πτέρυγας, η Μάνα Εκκλησία. Τα ποικιλλόχρωμα νοσσία αυτής! Η Εκκλησία είναι η εγγύηση της αγάπης της αδιάκριτης. Και όλους τους δεχόμαστε με στοργή και αγάπη. Δεν είμαστε σπανακόπιττα να κόβουμε σε κομμάτια(κόμματα) τους ανθρώπους

Δεν υπάρχουν σχόλια: