ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Φεβρουαρίου 25, 2012

ΧΑΙΡΕ ΑΙΓΥΠΤΕ ΠΙΣΤΗ, ΧΑΙΡΕ ΛΙΒΥΗ ΟΣΙΑΦωτογραφία: Οἱ ἐν ἀσκήσει λάμψαντες Ὁσιοι Πατέρες. 1799. Φορητή εἰκόνα πιθ. ἁγιορειτικοῦ ἐργαστηρίου στό ναό τῆς Koιμήσεως Θεοτόκου Γλώσσας Σκοπέλου.
Τό Σάββατο τῆς Τυρινῆς, μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν.

Ἦχος πλ. δ΄ Δεῦτε ἅπαντες πιστοί Χαῖρε Αἴγυπτε πιστή, χαῖρε Λιβύη ὁσία, χαῖρε Θηβαΐς ἐκλεκτή, χαῖρε πᾶς τόπος καί πόλις, καί χώρα, ἡ τούς πολίτας θρέψασα, τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καί τούτους ἐν ἐγκρατεία, καί πόνοις αὐξήσασα, καί τῶν ἐπιθυμιῶν, τελείους ἄνδρας τῶ Θεῶ ἀναδείξασα. Οὗτοι φωστῆρες τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀνεφάνησαν, οἱ αὐτοί τῶν θαυμάτων τῆ αἴγλῃ, καί τῶν ἔργων τοῖς τέρασιν, ἐξέλαμψαν νοητῶς, εἰς τά πέρατα ἅπαντα. Αὐτοῖς βοήσωμεν. Πατέρες παμμακάριστοι, πρεσβεύσατε, τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.β΄στιχηρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς.

πηγη
Την αγία Τεσσαρακοστή, όπως προσφυως έχει ειπωθεί, είναι μια ευκαιρία η αγία Εκκλησία να φέρει την Έρημο σε όλους εμάς, πού δεν ζούμε την Έρημο. Χωρίς να εξαιρεί βέβαια από την εορτολογική της μέριμνα αυτούς πού ζούνε την Έρημο και βιώνουν την Έρημο. Έτσι λοιπόν σαν πρότυπα άγια και λαμπρά της ερημικής πολιτείας,της εγκράτειας,της άσκησης,της πνευματικότητας και σαν καρποφόρα δέντρα του ήθους της νηστείας, μας προβάλει λίγο πριν την έναρξη της νηστείας,τους αγίους και θεοφόρους Πατέρες και Μητέρες πού διέλαμψαν και διέπρεψαν στην ασκητική ζωή,ώστε να λάβουμε θάρρος και να μιμηθούμε έστω στο ελαχιστο,έστω για τις επόμενες 50 ημέρες την ασκητική και πνευματική ζωή τους. 

Υπάρχει και ένας άλλος περισσότερο ημερολογιακός λόγος. Επιτελεί εορταστικά η Εκκλησία την Σύναξη όλων αυτών των Πατέρων, μαζεμένων σε μία ημέρα και εορτή μέσα στον Φεβρουάριο(συνήθως), αφού πρώτα εόρτασε καθ'ημέραν την ιδιαίτερη μνήμη της πλειονότητος αυτών τους συγγενείς μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όπως και τον ερχόμενο Μάρτιο.

Και τέλος, θεσμοθετεί την ευκαιρία να εορταστούν σε μία ημέρα όλοι οι Όσιοι, όπως συνηθίζει με την καθιέρωση συνάξεων αγίων(σύναξη αγγέλων,αγίων πάντων,προπατόρων κλπ).

Χαρακτηριστικός είναι ο Κανόνας του Όρθρου της Εορτής , όπου αναγράφονται αλφαβητικά όλοι οι θεοφόροι Πατέρες και Μητέρες του εορτολογίου,Ιεράρχες και Όσιοι(τουλάχιστον οι σημαντικότεροι και εορταζόμενοι από τους πολλούς, έως τον χρόνο συγγραφής του ποιήματος).

Ταῖς τῶν Ὁσίων σου πάντων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: